Dokument

Här är kopior på några av de dokument som bekräftar förrättnings- och kommun beslut om överföring av vägmark till kommunens gatufastighet Jukkasjärvi 4:38. Även fullmäktigebeslut om kommunalt huvudmannskap för vägarna inom planområdet. Både lantmäteriet och kommunen hävdade med emfas att några beslut om kommunalt väghållaransvar inte existerade. Tyvärr hade vi också personer i byn som kände till allt detta men som påstod sig inget veta. Så behandlas den lilla människan av överheten. Kopior på kompletta dokument finns hos mig. 

Min heder är som sagt var helig, ingen ska påstå att jag är en lögnare.

Klicka på bilderna så får du upp en förstoring.

1976 Ansökan om fastighetsreglering av Kommunombudsman Folke Granstöm

1978 Överföring av all vägmark inom planområdet till kommunens gatufastighet.

1979 Beslut om kommunalt huvudmannskap. Alla tre instanser beslutar.

Inget dokument har kunnat redovisas som häver beslutet.

1989 Lodvägen. Markägarna skänker vägmarken till kommunen vilket är praxis i byn enl. kommunens representant. I gengäld tar kommunen på sig väghållaransvaret. (Huvudmannaskapet)
1999 Birkarlsvägen. Utdrag. Kommunen anser att förhållandena inom byggnadsplanen är stadsplanelika därför tar kommunen på sig huvudmannskapet också för den del av vägen som ligger innanför byggnadsplanen. 

Byggnadsplaner. Röd--- 1971. Blå--- 1982-84. Gul--- Detaljplaner enl. PBL- 87. Märkligt att kommunen "skrivit" in sig som huvudman för detaljplanerna som tillkommit efter 1987 och som ligger som öar i byggnadsplanerna eftersom vägföreningen påstods vara huvudman inom byggnadsplanerna???

 1